Forslag til lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i alle Telemarks kommuner.

 

Høyring – Forslag til lokal forskrift om tilsyn med bygningar, områder m.m. i alle Telemarks kommuner.

Forslag til lokal forskrift om tilsyn med bygningar, områder m.m. i alle Telemarks kommuner, sendes med dette ut på høyring. Dette forslaget er utarbeidd i samarbeid med Porsgrunn, Skien, Notodden, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal, Nome Bø, Sauherad, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje kommune.

Forslaget til lokal forskrift kan hentas på de respektive kommunars servicetorg/kontor, kommunenes hjemmesider og her:

Saksfremlegg lokal forskrift 2017

Lokal forskrift 2017 Forskrift om tilsyn med bygninger områder m m

For ytterligare informasjon om forslaget til lokal forskrift, ta kontakt med

Vest Telemark Brannvesen IKS pr. post@vtbv.no eller tlf. 35075711

Frist for å komme med merknadar er 23.06.2017. Merknadar kan sendas til respektive kommunars postmottak:

Tokke:              postmottak@tokke.kommune.no

Fyresdal:          postmottak@fyresdal.kommune.no

Nissedal:          postmottak@nissedal.kommunme.no

Vinje:               postmottak@vinje.kommune.no

Seljord:            post@seljord.kommune.no

Kviteseid:         post@kviteseid.kommune.no

Merknadane merkas Høringsinnspel + Vest Telemark Brannvesen IKS

Antall pipebrannar i Vest-Telemark 2016

Då felles feieteneste i Vest-Telemark vart starta i 2009 hadde vi til saman 35 pipebrannar årleg. Dette har synt ein gradvis nedgang fram mot 2016 då vi hadde 6 pipebrannar. Totalt antall piper i Vest-Telemark er ca 7500.

Nedgangen skuldast at ein del har gått til anskaffelse av reintbrennande eldstad, ein god del har installert varmepumpe i tillegg og sist men ikkje minst har mange lagt om fyringsmønsteret etter veiledning frå feiarane våre, t.d mindre rundfyring.

Pipebrannar Vest-Telemark 2016
Pipebrannar Vest-Telemark 2016