Antall pipebrannar i Vest-Telemark 2016

Då felles feieteneste i Vest-Telemark vart starta i 2009 hadde vi til saman 35 pipebrannar årleg. Dette har synt ein gradvis nedgang fram mot 2016 då vi hadde 6 pipebrannar. Totalt antall piper i Vest-Telemark er ca 7500.

Nedgangen skuldast at ein del har gått til anskaffelse av reintbrennande eldstad, ein god del har installert varmepumpe i tillegg og sist men ikkje minst har mange lagt om fyringsmønsteret etter veiledning frå feiarane våre, t.d mindre rundfyring.

Pipebrannar Vest-Telemark 2016
Pipebrannar Vest-Telemark 2016