Personvern

Vest-Telemark Brannvesen er ansvarleg for innhaldet på vesttelemarkbrannvesen.no. Denne personvernerklæringa forklarer korleis informasjon om dei besøkande på nettstaden blir samla inn og brukt, i samhøve med personopplysningslova § 19, og generell informasjon om korleis vi behandlar personopplysningar, i henhald til personopplysningslova § 18, 1. ledd.

WordPress

WordPress (publiseringsløysinga som driv vesttelemarkbrannvesen.no) bruker cookies for innlogga brukarar og for besøkande som kommenterer innlegg på nettstaden. WordPress bruker ikkje «session cookies».

Nettstaden vesttelemarkbrannvesen.no sett cookies ved når innlegg blir kommentert. Det blir gjort slik at brukaren ikkje treng å fylle ut kommentarskjemaet med namn, e-post og eventuelt lenke til egen nettstad ved neste besøk.

Navn Hensikt Blir aktivert Varigheit
comment_author_{HASH} Når innlegg blir kommentert blir navn lagra for å autoutfylle feltet ved neste besøk. Ved bruk av kommentarfelt 1 år
comment_author_email_{HASH} Ved kommentering av innlegg lagres e-post adressen for å autoutfylle feltet ved neste besøk. Ved bruk av kommentarfelt 1 år
comment_author_url_{HASH} Ved kommentering av innlegg blir link til bruker nettstad (viss oppgitt) lagra for å autoutfylle feltet ved neste besøk. Ved bruk av kommentarfelt 1 år

Avvise eller slette informasjonskapslar

Viss du ikkje ynsker at informasjon om deg skal bli samla inn, kan du slå det av i nettlesaren din. Les korleis du gjer dette hjå Nettvett.no. Slik avviser/tillét du at det blir lagra informasjonskapslar, og slik slettar du eksisterande informasjonskapslar på maskina di.