Melding om installasjon av ny eldstad

Forskrift om brannforebygging § 6 pålegg eigar å melde frå til kommunen (brann-/feiervesenet) når det er montert ny eldstad.

Eigedom
Eigedommens adresse:

Postnummer og stad:

Gardsnummer:

Bruksnummer:

Eigar
Namn:

Telefonnummer:

E-post:

Adresse:

Postnummer og stad:

Montør
Namn:

Telefonnummer:

E-post:

Adresse:

Postnummer og stad:

Eldstad
Produsent:

Modell:

Røykløp/skorstein
Vel type røykløp/skorstein:
GråsteinTeglsteinElementStål

Sjekkpunkt:
Erstattar installasjonen ein eksisterande eldstad?
JaNei
Er eldstaden montert iht. monteringsanvisning?
JaNei
Er avstand til brennbart materiale kontrollert?
JaNei
Er røykinnføring/innmuringsstuss montert?
JaNei
Er tidligere hol i skorsteinen forskriftsmessig fjernet?
JaNei
Er eldstaden prøvefyrt og fungerer tilfredsstillende?
JaNei
Er produktdokumentasjon inkl. monteringsanvisning teken vare på av eigar?
JaNei

Kommentarar:

Montering
Stad:

Dato: