Melding om installasjon av ny eldstad

Forskrift om brannforebygging § 6 pålegg eigar å melde frå til kommunen (brann-/feiervesenet) når det er montert ny eldstad.

  Eigedom
  Eigedommens adresse:

  Postnummer og stad:

  Gardsnummer:

  Bruksnummer:

  Eigar
  Namn:

  Telefonnummer:

  E-post:

  Adresse:

  Postnummer og stad:

  Montør
  Namn:

  Telefonnummer:

  E-post:

  Adresse:

  Postnummer og stad:

  Eldstad
  Produsent:

  Modell:

  Røykløp/skorstein
  Vel type røykløp/skorstein:
  GråsteinTeglsteinElementStål

  Sjekkpunkt:
  Erstattar installasjonen ein eksisterande eldstad?
  JaNei
  Er eldstaden montert iht. monteringsanvisning?
  JaNei
  Er avstand til brennbart materiale kontrollert?
  JaNei
  Er røykinnføring/innmuringsstuss montert?
  JaNei
  Er tidligere hol i skorsteinen forskriftsmessig fjernet?
  JaNei
  Er eldstaden prøvefyrt og fungerer tilfredsstillende?
  JaNei
  Er produktdokumentasjon inkl. monteringsanvisning teken vare på av eigar?
  JaNei

  Kommentarar:

  Montering
  Stad:

  Dato: