Melding om overnatting

Dersom eit bygg som ikkje er bygd og godkjent som overnattingsstad (skule, samfunnshus, barnehage, idrettshall, kyrkje o.l.) skal nyttas til overnatting, skal den som er ansvarleg for arrangementet, i god tid (2 veker) sende melding til lokal branntilsynsmyndighet (Vest Telemark Brannvesen IKS), jf. Brann- og eksplosjonsvernlova § 7.

Ved melding om arrangement kan brannvesenet krevje dei opplysningane som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og om nødvendig pålegge brannsikringstiltak og begrensningar for overnattinga.

Når skjemaet er utfylt sendast det elektronisk ved å trykke «Send» knappen. Felt som er påkravde er merka med stjerne, *.

Vest Telemark Brannvesen IKS informerer lokalt brannvesen om arrangementet.

Overnattingsstad

Ansvarleg for arrangementet

Arrangement

Kontrollpunkt: *
Har eigar gjeve løyve til overnatting i bygget?
JaNei
Har eigar informert arrangør om brannsikker bruk av bygget?
JaNei
Er det utført risikovurdering for overnattinga?
JaNei
Er det utarbeidd rutiner/planar for evakuering?
JaNei
Er det utarbeidd rutiner/planar for opplæring av vakter?
JaNei
Er det utarbeidd instruks for vakter/nattevakter?
JaNei

Tekniske opplysingar: *
Brannalarmanlegg
JaNei
Direktevarsling til alarmsentral
JaNei
Røykvarslarar
JaNei
Seriekopla røykvarslarar
JaNei
Ledelys
JaNei
Sprinkleranlegg
JaNei