Melding om overnatting

Dersom eit bygg som ikkje er bygd og godkjent som overnattingsstad (skule, samfunnshus, barnehage, idrettshall, kyrkje o.l.) skal nyttas til overnatting, skal den som er ansvarleg for arrangementet, i god tid (2 veker) sende melding til lokal branntilsynsmyndighet (Vest Telemark Brannvesen IKS), jf. Brann- og eksplosjonsvernlova § 7.

Ved melding om arrangement kan brannvesenet krevje dei opplysningane som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og om nødvendig pålegge brannsikringstiltak og begrensningar for overnattinga.

Når skjemaet er utfylt sendast det elektronisk ved å trykke «Send» knappen. Felt som er påkravde er merka med stjerne, *.

Vest Telemark Brannvesen IKS informerer lokalt brannvesen om arrangementet.

  Overnattingsstad

  Ansvarleg for arrangementet

  Arrangement

  Kontrollpunkt: *
  Har eigar gjeve løyve til overnatting i bygget?
  JaNei
  Har eigar informert arrangør om brannsikker bruk av bygget?
  JaNei
  Er det utført risikovurdering for overnattinga?
  JaNei
  Er det utarbeidd rutiner/planar for evakuering?
  JaNei
  Er det utarbeidd rutiner/planar for opplæring av vakter?
  JaNei
  Er det utarbeidd instruks for vakter/nattevakter?
  JaNei

  Tekniske opplysingar: *
  Brannalarmanlegg
  JaNei
  Direktevarsling til alarmsentral
  JaNei
  Røykvarslarar
  JaNei
  Seriekopla røykvarslarar
  JaNei
  Ledelys
  JaNei
  Sprinkleranlegg
  JaNei