Styre

Vest Telemark brannvesen IKS  er organisert med eit styre som m.a skal sørge for at det vert utarbeidd årsbudsjett, årsrapport og rekneskap.

Styret i VTBV er samansett av:

Styreleiar: Ketil Kiland, Fyresdal
Kontaktinfo: Ketil.Kiland@Fyresdal.kommune.no

  • 3 medlemmer med varamedlemar alle frå eigarkommunane.
  • Brannsjefen i VTBV er sekretær for styret.