Styre

Vest Telemark brannvesen IKS  er organisert med eit styre som m.a skal sørge for at det vert utarbeidd årsbudsjett, årsrapport og rekneskap.

Styret i VTBV er samansett av:

Styreleiar: Magnhild Ek Brynilsen
Kontaktinfo:

  • 6 medlemmer med varamedlemar alle frå eigarkommunane.
  • Brannsjefen i VTBV er sekretær for styret.