Feiing

Sesongar

Feiesesong: 01.01-31.12
Tilsynssesong: 01.01-31.12

Feiefrekvens

Feiefrekvens for bustader er iflg. lokal forskrift minst 3. kvart år. Tilsyn vert utført for desse bustadane minst 6. kvart år iflg same forskrift. Dette trer i kraft 01.01.2018

Feie og tilsyns frekvens for fritidsbustader vil bli bestemt etter at fyrste feie og tilsynsrunde er gjennomført.

 

 

Ny forskrift om brannforebygging og lokal forskrift har endra feiefrekvensen!

Ny forskrift om brannforebygging pålegg kommunane å innføre pliktig feiing og tilsyn også av alle fritidsbustader i kommunane.

Dette arbeidet har vore under planlegging i 2017 og er no behandla av  kommunestyra i alle 6 eigarkommunane.  Feie/tilsynsjobben starta 03.01.2018.

Vi håpar alle hus/hytteeigarar ser nytten av dette arbeidet og tek godt i mot feiarane når dei kjem!

Brannforebyggerar i ulike område

Tokke og Vinje

Knut Kristian Vadder

Tlf: 97 14 60 13
E-post: knut.kristian.vadder@vtbv.no

Knut Lofthus

Tlf: 97 58 68 90
E-post: knut.lofthus@vtbv.no

Ole Dyrland

Tlf: 91 51 63 88
E-post: ole.dyrland@vtbv.no

Seljord, delar av Kviteseid , Tokke og Vinje

Seljord-Kviteseid (Kilen-Åsgrend-Ordal-Morgedal)
Tokke (Høydalsmo-til Huka-Lårdal og frå Høydalsmo til Austbøkrysset/Drivarbekk)

Dag Jarle Sveinsson

Tlf: 97 10 19 56
E-post: dag.jarle.sveinsson@vtbv.no

Thomas Veting

Tlf: 90 18 69 94
E-post: thomas.veting@vtbv.no

Linda Lia

Tlf: 47 64 27 82
E-post: linda.lia@vtbv.no

Fyresdal, Nissedal og Kviteseid

Fyresdal-Nissedal-Kviteseid til Brunkeberg-Fjågesund og Dalane til Mostøyl

Jonas Holskar

Tlf: 97 60 13 88
E-post: jonas.holskar@vtbv.no