Feiing

Peis som brenn.

Sesongar

  • Feiesesong: 01.01-31.12
  • Tilsynssesong: 01.01-31.12

Feiarar i ulike område

Tokke og Vinje

Seljord, delar av Kviteseid , Tokke og Vinje

Seljord-Kviteseid (Kilen-Åsgrend-Ordal-Morgedal)
Tokke (Høydalsmo-til Huka-Lårdal og frå Høydalsmo til Austbøkrysset/Drivarbekk)

Fyresdal, Nissedal og Kviteseid

Fyresdal-Nissedal-Kviteseid til Brunkeberg-Fjågesund og Dalane til Mostøyl

Feiefrekvens

Feiefrekvens for bustader/fritidsbustader er iflg. lokal forskrift 3. kvart år. Tilsyn vert utført for desse bustadane 6. kvart år iflg same forskrift. Dette trer i kraft 01.01.2018

Vil ein ha hyppigare feie/tilsynsfrekvens blir ein fakturera ekstra.

I alle 6 kommunane er det bare feiing/tilsyn av fritidsbustader i 2018.

Ny forskrift om brannforebygging og lokal forskrift har endra feiefrekvensen!

Ny forskrift om brannforebygging pålegg kommunane å innføre pliktig feiing og tilsyn også av alle fritidsbustader i kommunane.

Dette arbeidet har vore under planlegging i 2017 og er no behandla av  kommunestyra i alle 6 eigarkommunane.  Feie/tilsynsjobben starta 03.01.2018.

Vi håpar alle hus/hytteeigarar ser nytten av dette arbeidet og tek godt i mot feiarane når dei kjem!

Les forskrift om brannførebyggjing her.