Feiing

Peis som brenn.

Sesongar

  • Feiesesong: 01.04-01.10
  • Tilsynssesong: 01.10-01.04

Feiarar i ulike område

Tokke og Vinje

Seljord, Kviteseid og Tokke

Seljord-Kviteseid (Kilen-Åsgrend-Ordal-Morgedal)
Tokke (Høydalsmo-til Huka-Lårdal og frå Høydalsmo til Austbøkrysset/Drivarbekk)

Fyresdal, Nissedal og Kviteseid

Fyresdal-Nissedal-Kviteseid til Brunkeberg-Fjågesund og Dalane til Mostøyl

Feiefrekvens

Feiefrekvens for boligar er pr. i dag 2. kvart år og tilsyn 4. kvart år.

Fritidsbolig kan pr. i dag tingast etter behov/ønske.

Ny forskrift om brannforebygging kan endre feiefrekvensen

Ny forskrift om brannforebygging pålegg kommunane å innføre pliktig feiing og tilsyn også av alle fritidsbustader i kommunane.

Dette arbeidet er under planlegging og vil med atterhald om behandling i kommunestyra kunne starte i 2018.

I samband med dette må ein også sjå på hyppigheten på feiing og tilsyn av boligar.

Les forskrift om brannførebyggjing her.