For å hindre smitte og smittespreiing ber vi alle om å halde minst 1 meter avstand til feiarane.Dersom nokon i fritidsbustaden/bustaden er i karantene eller har symptom på luftveisinfeksjon må feiar varslas og besøket utsettas. Feiarane vil følge FHI`s gjeldande råd...