Branntips

https://branntips.no/Hjelp oss åforebygge brann! Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at...

Brenning av bål eller bråte i skog og utmark.

Forbod mot åpen eld i skogsmark.Det generelle bålforbodet gjeld i perioden 15. april til 15. september. Då er det forbod å gjera opp eld i og i nærleiken av skog og annen utmark, dette gjeld også bruk av eingongsgrill og bålpanne. Det er tillatt å gjera opp eld der...

Feiing og tilsyn 2021

For å hindre smitte og smittespreiing ber vi alle om å halde minst 1 meter avstand til feiarane.Dersom nokon i fritidsbustaden/bustaden er i karantene eller har symptom på luftveisinfeksjon må feiar varslas og besøket utsettas. Feiarane vil følge FHI`s gjeldande råd...