Melding om overnatting

Dersom eit bygg som ikkje er bygd og godkjent som overnattingsstad (skule, samfunnshus, barnehage, idrettshall, kyrkje o.l.) skal nyttas til overnatting, skal den som er ansvarleg for arrangementet, i god tid (2 veker) sende melding til lokal branntilsynsmyndighet (Vest-Telemark bran og redning IKS), jf. Brann- og eksplosjonsvernlova § 7.

Ved melding om arrangement kan brannvesenet krevje dei opplysningane som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og om nødvendig pålegge brannsikringstiltak og begrensningar for overnattinga.

Når skjemaet er utfylt sendast det elektronisk ved å trykke «Send» knappen. Felt som er påkravde er merka med stjerne, *.

Vest-Telemark brann og redning IKS informerar lokalt brannvesen om arrangementet.

Har eigar gjeve løyve til overnatting i bygget?

Har eigar informert arrangør om brannsikker bruk av bygget?

Er det utført risikovurdering for overnattinga?

Er det utarbeidd rutiner/planar for evakuering?

Er det utarbeidd rutiner/planar for opplæring av vakter?

Er det utarbeidd instruks for vakter/nattevakter?

Brannalarmanlegg

Direktevarsling til alarmsentral

Røykvarslarar

Seriekopla røykvarslarar

Ledelys

Sprinkleranlegg