Brannsjef

Torbjørn Lia
Tlf.: 97 66 19 11

E-post: torbjorn.lia@vtbv.no

 

Varabrannsjef

Thomas Auestad
Tlf. 97 14 56 44

E-post: thomas.auestad@vtbv.no

Branninspektør

Kristian Skogheim
Tlf. 93 98 20 00

E-post: kristian.skogheim@vtbv.no

Adresse

Høydalsmovegen 815
3891 Høydalsmo

Kontaktinformasjon

Tlf.: 35 07 57 11

E-post: post@vtbv.no

Brannforebyggerar i ulike område

Tokke og Vinje

Ole Dyrland

Tlf: 91 51 63 88
E-post: ole.dyrland@vtbv.no

Knut Kristian Vadder

Tlf: 97 14 60 13
E-post: knut.kristian.vadder@vtbv.no

Knut Lofthus

Tlf: 97 58 68 90
E-post: knut.lofthus@vtbv.no

Seljord, delar av Kviteseid , Tokke og Vinje

Seljord-Kviteseid (Kilen-Åsgrend-Ordal-Morgedal)
Tokke (Høydalsmo-til Huka-Lårdal og frå Høydalsmo til Austbøkrysset/Drivarbekk)

Dag Jarle Sveinsson

Tlf: 97 10 19 56
E-post: dag.jarle.sveinsson@vtbv.no

Thomas Veting

Tlf: 90 18 69 94
E-post: thomas.veting@vtbv.no

Linda Lia

Tlf: 47 64 27 82
E-post: linda.lia@vtbv.no

Fyresdal, Nissedal og Kviteseid

Fyresdal-Nissedal-Kviteseid til Brunkeberg-Fjågesund og Dalane til Mostøyl

Lars Eriksen

Tlf: 97 14 56 55
E-post: lars.eriksen@vtbv.no

Jonas Holskar

Tlf: 97 60 13 88
E-post: jonas.holskar@vtbv.no

 

Førebyggjande

Leiar: Varabrannsjef

Thomas Auestad
Tlf. 97 14 56 44

E-post: thomas.auestad@vtbv.no

 

Branninspektør

 

Kristian Skogheim
Tlf. 93 98 20 00

E-post: kristian.skogheim@vtbv.no