Melding om installasjon av ny eldstad

Melding om installasjon av ny eldstad

Forskrift om brannforebygging § 6 pålegg eigar å melde frå til kommunen (brann-/feiervesenet) når det er montert ny eldstad. Eigedommens adresse Postnummer og stad Gardsnummer Bruksnummer Namn eigar Telefonnummer eigar E-post eigar Adresse eigar Postnummer og stad...